Yên Bái: Tuyên dương trí thức trẻ, giáo viên trẻ tiêu biểu, cán bộ Đoàn giỏi và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác