Ngày Chủ nhật đỏ tại thành phố Yên Bái: 800 người tham gia hiến máu tình nguyện