Rét đến 3 độ C, đỉnh đèo Khau Phạ (Mù Cang Chải) xuất hiện băng giá