Đánh giá kết quả vận hành thử hệ thống camera giám sát đô thị thông minh tỉnh Yên Bái