Yên Bái: Để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc