Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái đối thoại với thanh niên