Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái: Đơn vị xuất sắc thực hiện Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy