Nhân viên gác chắn cứu người ngay trước mũi tàu: Cứu người xong nghĩ lại mới run