Người dân Yên Bái hưởng tiện ích khi bỏ sổ hộ khẩu giấy