Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ huyện Mù Cang Chải 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai