Bài 2: Gian nan kiểm soát hoạt động lô, đề bất hợp pháp