Yên Bái: 258 giải học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2019 – 2020