Các trường học Yên Bái: Sẵn sàng đón học sinh ngày trở lại