Yên Bái kết thúc Kỳ thi tuyển sinh lớp 10: An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế