Thí sinh Yên Bái phấn khởi, hứa hẹn kết quả khả quan