Ngày đầu tuyển sinh lớp 10 ở Yên Bái: "Sức nóng" từ phụ huynh