Các trường THPT ở Yên Bái khơi dậy niềm đam mê môn Lịch sử cho học sinh