Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái khai trương Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư