Tàu treo điện thương mại đầu tiên của Trung Quốc hoạt động