Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ X