Hiệu quả từ cà chua ghép trên gốc cà tím ở Yên Bái