Khoảnh khắc lũ quét tràn qua khu du lịch làm 7 người thiệt mạng