12 tỉnh miền núi, trung du tham dự Diễn đàn xúc tiến đầu tư vùng Tây Bắc 2010