Tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19: Quyền lợi của cá nhân, trách nhiệm với cộng đồng