Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến cấp cao về thành phố thông minh năm 2020