Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số chốt kiểm dịch và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh