Người dân Yên Bái nghỉ lễ ở nhà để chung sức chống dịch Covid-19