Phường Nguyễn Thái Học tổ chức "Ngày thứ 7 chuyển đổi số"